Våra lokaler

På Gärdet i Stockholm har föreningen mycket attraktiva lokaler i form av både garageplatser och en verkstad där vi tillsammans kan ta itu med våra gröna hjärteprojekt. Möjligheterna till kunskapsutbyte, renoveringar och underhåll är mycket goda. För dig som är intresserad av heltidsplats för ditt (blivande) gröna veteranfordon finns det alternativ. I garaget är platserna väl tilltagna för olika fordonstorlekar. Vi i föreningen har allt från usabilar till brittiskt och jaguarer. Alla med klassiskt bilintresse är välkomna.

Garaget har två portar och är bevakat med mycket god säkerhet. Föreningens lokaler innehåller plats för mek, förvaring och veteranbilsumgänge.

Senare i höst kommer KMFO att bjuda in medlemmar, vänner och sponsorer till höstens “traditionella” miljökickoff i våra lokaler. Missa inte denna begivenhet. Mera information kommer här på hemsidan och via medlemsmail.

Garaget på Gärdet är extremt rymligt. Utanför lokalerna finns väl tilltagna P-platser. Här en av medlemmarnas 1965 Cadillac.