Miljöfordon

Detta vad som kännetecknar en miljöbil finns det många definitioner och åsikter kring. Så här tycker vi!

Vår syn på en riktig miljöbil är att:

1. Det finns inget substitut för bilar som inte körs. Våra klenoder körs bara kortare sträckor om max ett par hundra mil årligen. Till vardags använder sig ägaren av tåg, buss och andra kollektiva färdmedel.

2. En riktig miljöbil är minst 30 år gammal och gärna äldre. Det är känt att bilar har stor miljöpåverkan i tillverknings- och skrotningsprocessen. Över tid så minskar självklart miljöpåverkan. Då har våra gröna veteraner ett stort försprång i kraft av sin ålder.

4. Reparationer och delar är även återvinningsbara i högre grad eftersom nästan ALLT på dessa bilar kan renoveras och sättas tillbaka på bilen. Jämför med nyare bilar där det mesta kastas för att ersättas av nya billiga kinatillverkade delar med tvivelaktiga tillverkningsprocesser.

5. Ägaren tar eget ansvar för att i möjligaste mån driva sitt klassiska fordon utan hjälp av fossila drivmedel, och att använda motoroljor framställda ut växtriket.

6. Och sist men inte minst, så förskönar våra fina veteraner även den visuella miljön och stadsbilden och gör fler människor glada!