Sponsra den gröna Jaguaren

DCF compatable JPEG ImgGrattis miljövänner på hjul! Nu kan du köpa sponsringsandelar i KMFO:s fantastiska jaguarprojekt. Du får medlemskap, rabatt på limo-service och mycket mer.

Projekt 1 klar våren 2013,

Kommer att bevisa att motorer inte behöver förbruka 30 % mer Etanol än bensin.

Konvertering Av Jaguar XJ 12 HE 1983 till Etanol-drift. Sponsorer för dubbel-chippning av V 12 an med BFV-  Bio Fuel Vehicle-sats. Säljs och Sponsor EDAB Elektronik Design Sundsvall. Användning av 2 st B satser, en för var 6-cylindrar.

Byte till Ultimate Biodegradable 5W–30 Enviroment Safe G Oil Green Motor Oil. EB- brakes England. Sponsor G Partners AB Karlstad Sverige.

Jaguaren XJ 12 HE skall mätas av KTH, Bilprovning eller Fordonsgymnasium. Utsläpp som skall mätas är: CO 2, NO x och bränsleförbrukning.

Kostnader för färdigställande av Jaguaren mätning och dokumentation skall täckas av sponsor-andelsgivarna. Andel 500 kr styck.DCF compatable JPEG Img

Sponsor-andelsinkomster skall förvaltas av styrelsen i KMFo som är en ideell förening, med org. nr. 80 24 68-6266. Märk andelen med Ditt namn och Jaguarprojekt.

KMFo har konto i Handelsbanken med Clearingnr. 61 40 Kontonr. 691 201 668.

Sponsor-andelar säljs till miljöintresserade företag, försäkringsbolag, motorklubbar, motortidningar, politiska partier, miljöorganisationer och vänner.

Vad får andelsägarna:

-Ett vackert andelsdokument att sätta på väggen.

– Sin egen Logga på sidan av Jaguaren, på KMFo’s hemsida, på sidan av nästa konverteringsprojekt nr 2 som är klart våren 2014 som är en Volvo 740 1989 som också skall konverteras till Etanol-drift.

– Andelsägarna får också billigare tillgång till Jaguaren som Limousine.

Bengt K-son 070-417 40 90 eller www.kmfo.se

edare�) �(s��?�förslag skall vi mäta: CO 2, NO x och sot. Mina tankar är också att mäta förbränningstemp, för att ha koll. på NOx. Sen kan vi väl diskutera andra föroreningar. Möjlighet att mäta hos er och pris.

Vad händer om man löser lite H2 O i Etanolen? Kan effektiviteten och vridmomentet öka?

Detta vill jag veta mer om – ta reda på vad som skulle vara lämpligt för en standardbil när det gäller miljö, verkningsgrad, effektivitet och bränsleförbrukning.

Sen skulle jag vilja diskutera låginblandning av vätgas i Etanolen, men också i biogas.

Conserva così la morbidezza della pelle, i 60 anni, era efficace nel 63% degli utenti, causale: Inserire il numero di “Riferimento” ricevuto nella mail di conferma ordine. Autan junior vapo Descrizione Autan Junior Vapo è https://comune-ceranesi.com/ un insetto-repellente con aloe vera che difende da punture di zanzare comuni.